เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00142797
บาร์โค้ด2000011771
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 479 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0