เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052197
หมายเลขทรัพยากรi00142811
บาร์โค้ด2000011752
เล่มปีที่ 25 ฉบับที่ 1 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า25 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0