เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00142971
บาร์โค้ด2000011711
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 480 (ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0