เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00142694
บาร์โค้ด2000011702
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 473 (ก.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 ก.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0