เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00144322
บาร์โค้ด2000011598
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 479 (มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0