เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00144318
บาร์โค้ด2000011594
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 490 (มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 มี.ค. 2562
จำนวนครั้งที่ยืม0