เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00142309
บาร์โค้ด2000011504
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 475 (ก.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 ก.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0