เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00141942
บาร์โค้ด2000011367
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 472 (มิ.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 มิ.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0