เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00143054
บาร์โค้ด2000011303
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 471 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า16 ต.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0