เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00141778
บาร์โค้ด2000011266
เล่มปีที่ 40 ฉบับที่ 469 (พ.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า11 พ.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0