เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00141579
บาร์โค้ด2000011235
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 468 (เม.ย.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 เม.ย. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0