เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00141005
บาร์โค้ด2000011175
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 466 (มี.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 มี.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0