เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00140607
บาร์โค้ด2000011115
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 465 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0