เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00140380
บาร์โค้ด2000011027
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 466 (ก.พ.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 ก.พ. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0