เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00139955
บาร์โค้ด2000010952
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 462 (ม.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า8 ม.ค. 2561
จำนวนครั้งที่ยืม0