เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00139852
บาร์โค้ด2000010910
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 461 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า27 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0