เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00139700
บาร์โค้ด2000010877
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 464 (ธ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ธ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1