เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00138913
บาร์โค้ด2000010802
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 458 (พ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า3 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0