เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00138066
บาร์โค้ด2000010726
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 457 (ต.ค.)2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0