เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052197
หมายเลขทรัพยากรi00137742
บาร์โค้ด2000010677
เล่มปีที่ 24 ฉบับที่ 1 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 ต.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0