เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00137494
บาร์โค้ด2000010590
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 455 (16ก.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0