เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00137329
บาร์โค้ด2000010546
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 454 (1ก.ย.)2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0