เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00137080
บาร์โค้ด2000010513
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 453 (16 ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0