เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00136606
บาร์โค้ด2000010388
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 451 (16 ก.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0