เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00139393
บาร์โค้ด2000010346
เล่มปีที่ 15/19 ฉบับที่ 339-341,444,449,450 (พ.ย./ธ.ค.) 2555,2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0