เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00136365
บาร์โค้ด2000010195
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 448 ( 1 มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 มิ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0