เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00138921
บาร์โค้ด2000010192
เล่มปีที่ 39 ฉบับที่ 458 (มิ.ย.)2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 พ.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0