เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00136322
บาร์โค้ด2000010154
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 447 ( 16 พ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 พ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0