เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00136297
บาร์โค้ด2000010135
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 446 (1 พ.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า5 พ.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0