เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00136180
บาร์โค้ด2000010038
เล่มปีที่ 38ฉบับที่456( เม.ย.2560)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 เม.ย. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0