เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00136113
บาร์โค้ด2000009999
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 443 (16 มี.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 มี.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0