เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00136010
บาร์โค้ด2000009945
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 442 ( 1มี.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า9 มี.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0