เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135885
บาร์โค้ด2000009874
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 441 (ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0