เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135788
บาร์โค้ด2000009834
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 440 ( 1 ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม1