เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135599
บาร์โค้ด2000009714
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 438 ( 1 ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า6 ม.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0