เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00135575
บาร์โค้ด2000009707
เล่มปีที่ 38ฉบับที่453( มกราคม 2560)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า4 ม.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0