เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135518
บาร์โค้ด2000009679
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 437 (16ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 ธ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0