เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135419
บาร์โค้ด2000009630
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 436 (ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ธ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0