เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00135411
บาร์โค้ด2000009627
เล่มปีที่ 38ฉบับที่452( ธันวาคม 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 ธ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0