เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135261
บาร์โค้ด2000009583
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 435( 16 พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า18 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0