เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00135182
บาร์โค้ด2000009542
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 434 ( 1 พ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0