เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00135181
บาร์โค้ด2000009540
เล่มปีที่ 38ฉบับที่451( พฤศจิกายน 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า7 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0