เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00134089
บาร์โค้ด2000009354
เล่มปีที่ 18ฉบับที่427, 16 กรกฎาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า21 ก.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0