เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00134042
บาร์โค้ด2000009322
เล่มปีที่ 38 ฉบับที่ 447 (ก.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า8 ก.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0