เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00133967
บาร์โค้ด2000009297
เล่มปีที่ 18ฉบับที่426, 1 กรกฎาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า1 ก.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0