เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00133813
บาร์โค้ด2000009182
เล่มปีที่ 18ฉบับที่425, 16 มิถุนายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า20 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0