เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00134165
บาร์โค้ด2000009176
เล่มปีที่ 18ฉบับที่428, 1สิงหาคม 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า2 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0