เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00133777
บาร์โค้ด2000009150
เล่มปีที่ 18ฉบับที่424, 1มิถุนายน 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า10 มิ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0