เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049784
หมายเลขทรัพยากรi00133736
บาร์โค้ด2000009119
เล่มปีที่ 17ฉบับที่406(2558),ปี18ฉ.411,418,419,420,421,422,423( 2559)
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร / นิตยสาร
วันที่นำเข้า19 พ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0