เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00049098
หมายเลขทรัพยากรi00133668
บาร์โค้ด2000009054
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 445 (พ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสาร-นิตยสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า10 พ.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0